Ztracený film, který nacisté natočili, aby oklamali svět

Velký „sionistický pokus“ byl další nacistickou lží

Satirická ilustrace česko-židovského umělce Bedřicha Fritty, zobrazující skutečnou realitu natáčení v Terezíně, cca 1942–1944. Autor snímku: veřejně dostupný.

Jak nacisté utajili skutečný účel Terezína před okolním světem?

„Vůdce daroval Židům město“

Fotografie zachycující první část natáčení v Terezíně, kolem roku 1942. Autor snímku: Veřejně dostupný.
Koncentrační tábor Osvětim II-Birkenau se nachází v Polsku, cca 2015. Autor snímku: Mirek Gosney.

„Zkrášlení” terezínského tábora

Satirická ilustrace česko-židovského umělce Bedřicha Fritty, zobrazující skutečnou realitu „zkrášlení” Terezína, cca 1943–1944. Autor snímku: Veřejně dostupný.
Umývárny vybudované v “Malé pevnosti” pro inspekce Červeného kříže, cca 2018. Vězňům nebylo nikdy dovoleno tuto místnost používat. Autor snímku: Mirek Gosney.

Kolik toho spojenci o Terezíně věděli?

Děti hrající si v Terezíně během návštěvy I.C.R.C, asi 23. června 1944. Mnoho z těchto dětí zahynulo v Osvětimi II-Birkenau koncem roku 1944. Autor snímku: Maurice Rossel / Wikimedia Commons / Fair Use.
Nechvalně proslulá „Malá pevnost“, součást komplexu terezínského tábora, cca 2018. Autor snímku: Mirek Gosney.

Skutečný důvod, proč nacisté „zkrášlili“ Terezín

Adolf Hitler a Heinrich Himmler pózovali se členy SS v Mnichově v Německu kolem roku 1932. Autor snímku: Americký úřad národních archivů a záznamů / Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0.
Reichsführer Heinrich Himmler, kolem roku 1942. Autor obrázku: Německý federální archiv / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0.

Mohli Spojenci Terezínu více pomoci?

Památník obětem holocaustu v Terezíně, cca 2016. Autor snímku: Richard Mortel / Wikimedia Commons / CC BY 2.0.

--

--

Writing about Film, History, Culture & Society | British-Czech | UK Based | Writer | Filmmaker | Film Teacher | BA Film and History, University of Southampton.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mirek Gosney

Writing about Film, History, Culture & Society | British-Czech | UK Based | Writer | Filmmaker | Film Teacher | BA Film and History, University of Southampton.